Home > Movies > Bharat > Promotional ShotsKatrina_Kaif_Salman_Khan_Bharat_Movie_Stills_kkf2.jpg Katrina_Kaif_Salman_Khan_Bharat_Movie_Stills_kkf1.jpg Katrina_Kaif_Salman_Khan_Bharat_Promotional_Stills_kkf9.jpg Katrina_Kaif_Salman_Khan_Bharat_Promotional_Stills_kkf8.jpg Katrina_Kaif_Salman_Khan_Bharat_Promotional_Stills_kkf6.jpg